Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Gjesteparkering.png
Beboer- og gjesteparkering
Publisert 13.11.2020
Sommeren 2019 ble det innført gjesteparkering med parkeringskort. Denne ordningen har IKKE fungert som forventet og vi må derfor iverksette håndhevelse av reglene. .

Vi minner samtidig om disponeringen av parkeringsplassene utenfor Solbakken 1:
- Mandag - fredag 0800 - 1700: Reservert kunder til Helhetssenteret.
- Øvrige tider: Kun for gjester til beboere i Solbakken Sameie med gyldig og synlig parkeringstillatelse.

Dette er reglene for gjesteparkering:
- Kort legges godt synlig i frontruten
- Gjelder tidsbegrenset parkering for gjester i opp til fem dager, på oppmerkede gjesteplasser og i henhold til skilting.
- Det er ikke anledning for beboere å benytte kortet i egne biler
- Disponerer man to biler og har kun én P-plass i garasje, må omkringliggende gater benyttes til parkering av bil nr. 2
- Ureglementert parkering kan medføre borttauing for eiers regning og risiko

Vedrørende det siste punkt, vil styret fra 23. november legge lapper, på biler uten gjesteparkeringskort, og som minner om parkeringsreglene, og konsekvenser ved ikke å følge disse. Ved gjentagelse vil bil bli tauet bort for eiers regning og risiko.

Vi ber alle beboere informere sine gjester om disse parkeringsregler.

Takk for samarbeidet!

Med vennlig hilsen
Styret i Solbakken Sameie

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Solbakken 1-9
3011 Drammen